SHIFFMAN STERLING

Powered by Aviv-Digital

תחומי עיסוק

Shiffman Sterling

המשרד מתמחה בליווי עסקאות וסוגיות משפטיות בתחומי המקרקעין בספקטרום נרחב ומקיף של שירותים, לרבות בעסקאות מקרקעין מורכבות, התחדשות עירונית על סוגיה (תמ"א חיזוק, תמ"א הריסה ופינוי בינוי), פרויקטים רחבי היקף למסחר ומגורים על כל שלביהם, ייצוג יזמים וקבלנים, טיפול בהסכמי רכישה ומכירה, הסכמי הזמנת שירותי בנייה, הסכמי שיתוף, הליכי פירוק שיתוף, הסכמי קומבינציה, הסכמי ליווי בנקאי, רישום זכויות ו/או הערות בפנקסי המקרקעין השונים ורישום בתים משותפים ועוד, החל מן השלבים הראשונים ועד להשלמת העסקה.
צוות המשרד משלב בין ניסיון מעמיק ומגוון בתחום הנדל"ן והמקרקעין לצד מומחיותו הייחודית בתחומים נוספים ומשלימים, כגון דיני תכנון ובניה, הסכמים בין יזמים לרשויות המקומיות, הסכמי מימון ועוד, כאשר שילוב זה מאפשר לצוות המשרד להעניק שירותים משפטיים מקיפים ביעילות ותוך שמירה על סטנדרטים מקצועיים גבוהים ביותר.
בהתבסס על הרקע העשיר של שותפי המשרד בניהול עסקאות במקרקעין מציע המשרד ללקוחותיו ליווי אישי ומקצועי עם חשיבה בתוך הקופסה ומחוצה לה .

למשרדנו ניסיון רב בליווי פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית מתחילתם ועד להשלמתם המוצלחת. משרדנו נמנה כאחד המשרדים הפעילים בישראל בתחום דינאמי ומורכב זה.

בהתבסס על ניסיונם העשיר של שותפי המשרד בתחום התכנון והבניה ובליווי גורמים מוניציפאליים, מסייע צוות המשרד ללקוחותיו לצלוח את האתגרים הכרוכים בקידום פרויקט של התחדשות עירונית, במסגרת זו, מלווה המשרד עשרות פרויקטים של תמ"א 38/1 (חיזוק, שיפוץ ועיבוי), תמ"א 38/2 (הריסה ובניה) וכן עסקאות של פינוי-בינוי, בין היתר בערים: תל אביב, רמת גן, גבעתיים, הרצליה, חולון, בת ים, רחובות, נשר וכרכור.

בעת ייצוג בעלי דירות, זוכים בעלי הדירות לשירותים מקיפים הכוללים את הפעולות הבאות:

  • סיוע וליווי לנציגות הבית המשותף ובמידת הצורך בחירת היזם שיבצע את הפרויקט.
  • ליווי וניהול משא ומתן עם היזם או עם בא כוחו בדרך להסכם לביצוע הפרויקט, לרבות קביעת הביטחונות והערבויות שיעמיד היזם לרשות בעלי הדירות ואשר נועדו להבטיח את ביצוע הפרויקט, קביעת מנגנונים משפטיים למקרה שהיזם יפר את ההסכם.
  • לאחר חתימת ההסכם, מפקח המשרד על דיווח העסקה לרשויות המס, רישום הערת אזהרה לטובת היזם ועוד.
  • ייצוג בעלי הדירות בעריכת הסכם עם מפקח מטעמם.
  • ממועד חתימת ההסכם, דרך שלב התכנון, פינוי דירות הבעלים ועד סיום העבודות והשלמת רישום בית המשותף, מלווה משרדנו את הנציגות, בעלי הדירות ואת המפקח מטעמם לצורך פיקוח ובדיקה כי היזם אכן עומד בהתחייבויותיו המשפטיות כלפי בעלי הדירות.
  • כמו כן, מלווה המשרד את בעלי הדירות, את הנציגות ואת המפקח בהיבטים המשפטיים הנוגעים למסירת הדירות החדשות לרשות בעלי הדירות.

המשרד מתמחה בליווי עסקאות וסוגיות משפטיות בתחומי המקרקעין בספקטרום נרחב ומקיף של שירותים, לרבות בעסקאות מקרקעין מורכבות, התחדשות עירונית על סוגיה (תמ"א חיזוק, תמ"א הריסה ופינוי בינוי), פרויקטים רחבי היקף למסחר ומגורים על כל שלביהם, ייצוג יזמים וקבלנים, טיפול בהסכמי רכישה ומכירה, הסכמי הזמנת שירותי בנייה, הסכמי שיתוף, הליכי פירוק שיתוף, הסכמי קומבינציה, הסכמי ליווי בנקאי, רישום זכויות ו/או הערות בפנקסי המקרקעין השונים ורישום בתים משותפים ועוד, החל מן השלבים הראשונים ועד להשלמת העסקה.

צוות המשרד משלב בין ניסיון מעמיק ומגוון בתחום הנדל"ן והמקרקעין לצד מומחיותו הייחודית בתחומים נוספים ומשלימים, כגון דיני תכנון ובניה, הסכמים בין יזמים לרשויות המקומיות, הסכמי מימון ועוד, כאשר שילוב זה מאפשר לצוות המשרד להעניק שירותים משפטיים מקיפים ביעילות ותוך שמירה על סטנדרטים מקצועיים גבוהים ביותר.

למשרד ניסיון רב וידע ייחודי בכל הנוגע לחוק התכנון והבניה, כאשר את תחום זה מוביל השותף, עו"ד מארק שיפמן שצבר את מומחיותו בנושא בייצוג ועדת התכנון והבניה של הוד השרון וכן ליווי האגף להכנסות מבניה של עיריית תל אביב. 

המשרד מייצג לקוחות בהליכים שונים בפני הועדות המקומיות, ועדות הערר המחוזיות והמועצה הארצית לתכון ובניה, ובכלל זה בתביעות ירידת ערך לפי סע' 197 לחוק התכנון והבניה, עתירות מנהליות בסוגיות הנוגעות לתכנון ובניה, סוגיות בענייני היטלי השבחה והסכמי פיתוח, השבחת נכסים, הכנה וקידום של תכניות בפני הועדות הרלוונטיות, ייצוג הליכי התנגדות לתכניות, שינוי ייעוד מקרקעין, הליכי רישוי, הפקעות ותביעות פיצויים ועוד. 

המשרד מספק מעטפת כוללת של שירותים משפטיים, תוך שימת דגש על מתן שירות אישי המאפיין משרדי בוטיק, יצירתיות ומקצועיות בלתי מתפשרת המותאמת לצרכים הייחודים של הלקוח.
מאז הקמתו, ממשיך המשרד לצמוח ולהתרחב בהתמדה ותוך כדיי כך מקפיד לשמור על צביונו כמשרד המעניק יחס אישי, וטיפול פרטני ומסור לכל לקוחותיו.

Artboard 16

23 שנות
ניסיון

Artboard 1

מקצועיות
ללא פשרות

Artboard 9

יצירתיות
משפטית

Artboard 13

יחס אישי
ופרטני