SHIFFMAN STERLING

Powered by Aviv-Digital

מן העיתונות

Shiffman Sterling
בגלל הרכבת הקלה נבנות במחוז ת"א אלפי דירות ללא חניה

בהסתמך על קיומה של תחבורה ציבורית יעילה ופעילה 24/7, ייבנו במחוז תל אביב אלפי דירות חדשות ללא מקומות חניה אלא שהשבתת הרכבת הקלה בשבת ובחג עומדת בניגוד להנחות היסוד התכנוניות, ומעמידה את האזרחים בפני "עסקה לקויה"

לקריאת הכתבה
חשש לפגיעה בהתחדשות העירונית

לאחר מספר דחיות, עתידה המועצה הארצית לתכנון ובנייה לדון בתחילת החודש הבא בתיקון 3א לתמ"א 38. תיקון זה אמור להסדיר את נוסחת חישוב זכויות הבנייה שאותן יהיה ניתן לאשר מכוח תמ"א 38 במסלול של הריסה ובנייה מחדש, ולהוסיף לחוק שינויים נוספים.

 

לקריאת הכתבה
תגובות פושרות להעברת תוכניות פינוי-בינוי לוועדה לתכנון מהיר: "דרוש מהלך דרסטי"

ביום שאחרי פרסום הצעת החוק החדשה המרחיבה סמכויות לותמ"ל מגיבים רבים מעורכי הדין העוסקים במקרקעין בסקפטיות: "יש כבר ועדות תכנון שעובדות, וחוק תכנון ובנייה שקובע זמנים

לקריאת הכתבה
על עסקאות קומבינציה והיטל השבחה

בעסקת קומבינציה מוכר בעל הקרקע חלק מזכויותיו במקרקעין לקבלן ובתמורה מקבל דירות. יש לשנות את המצב כיום ולקבוע כי מועד התשלום של היטל השבחה בעסקת קומבינציה הוא מועד סיום הבנייה

 

לקריאת הכתבה
רכבת קלה שלא נוסעת בשבתות וחגים תחמיר את מצוקת החניה

תושבי גוש דן עדיין לא הפנימו את העובדה שלא יוכלו להסתמך על הרכבת הקלה, שתפעל רק ב–75% מימות השנה

 

 

לקריאת הכתבה
להדק את הבטיחות - גם בהתחדשות עירונית

צניחת מכונית לבור שנפער בתל אביב כתוצאה מעבודות בפרויקט תמ"א 38 מעוררת דיון בנוגע לרמת הבטיחות באתרי הבנייה של פרויקטים מקטנים מסוג התחדשות עירונית. מה ניתן לעשות לפני שיתרחש אסון?

לקריאת הכתבה
הקשישים חוששים מפינוי־בינוי - ולא בגלל כסף

נכון היה לשלב בתיקון המוצע מנגנון גישור, שימומן על ידי היזם, שיסייע לגשר על הפערים שבין היזם לקשישים

 

לקריאת הכתבה
פטור מהיטל השבחה - גם במקרים של פיצול

בפסק דין מעניין, הכיר לאחרונה בית המשפט המחוזי בירושלים בזכאות לפטור מהיטל השבחה גם בעקבות "פיצול" דירה. ראוי שהמחוקק ייתן את דעתו לסוגיות המתעוררות בעקבות ההחלטה

לקריאת הכתבה
ברגעיה האחרונים: תנו לתמ"א 38 למות בכבוד

כשהרשויות המקומיות מתנגדות לתמ"א 38 ונקבע מות התוכנית - לא ניתן יהיה לקדם בקשות להיתרי בנייה לפרויקטים

 

לקריאת הכתבה
תכנון ובנייה | כחלון רוצה לגזור את הסרט

ביום שאחרי פרסום הצעת החוק החדשה המרחיבה סמכויות לותמ"ל מגיבים רבים מעורכי הדין העוסקים במקרקעין בסקפטיות: "יש כבר ועדות תכנון שעובדות, וחוק תכנון ובנייה שקובע זמנים. אם צריך - עדיף להגדיל כח האדם בוועדות הקיימות"

 
לקריאת הכתבה